Polityka prywatności


Polityka prywatności Pracowni Rękodzieła „BRUXA”

Wstęp

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest >Pracownia Rękodzieła „BRUXA” Agata Szybalska< z siedzibą w Podstolicach (adres siedziby:  Podstolice 110, 32-020 Wieliczka), NIP: 6791656012, REGON: 363979617, adres e-mail: ab.szybalska@gmail.com.

Jakie dane są gromadzone i w jakim celu są przetwarzane?

Składając zamówienie podajesz dane osobowe niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, takie jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy i NIP, dane teleadresowe, telefon oraz email. Zebrane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie poprawnemu zrealizowaniu zamówienia.
Korzystając z formularza kontaktowego na stronie http://prbruxa.blogspot.com/ podajesz tylko swój adres e-mail, który służy możliwości skontaktowania się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi.

Przez jaki czas będą przechowywane Twoje dane?

Za Twoją zgodą będziemy przechowywać Twoje dane, aby ułatwić Ci w przyszłości zakupy i kontakt z nami. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia żądania ich usunięcia, o ile ich dalsze przechowywanie nie będzie niezbędne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla roszczeń wynikających z rękojmi).

Komu mogą być udostępnione Twoje dane?

Twoje dane są poufne i nie są, ani nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom zewnętrznym. Wyjątkiem są niezbędne dane teleadresowe przekazywane firmie przewozowej (Poczta Polska) w celu realizacji dostawy.
Jeżeli wymaga tego od nas obowiązujące prawo, musimy przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

Prawo do dostępu i poprawiania danych:

W każdej chwili masz prawo do wglądu w swoje dane, ich modyfikacji oraz do żądania ich usunięcia z naszej bazy danych.

Strona internetowa:

Strona http://prbruxa.blogspot.com/ działa w oparciu o platformę Blogger i w przypadku korzystania z niej ma zastosowanie Polityka prywatności Google.


Popularne posty